Privacy verklaring

Wijngo Holland b.v.

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk.

Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens. Wij verwerken in beginsel alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit zullen tenminste de volgende gegevens zijn:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Rijbewijs
 • Curriculum vitae en motivatiebrief

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer verwerken wij om contact met u op te nemen over uw sollicitatie. Uw overige gegevens gebruiken wij om te controleren of u een geschikte kandidaat bent die binnen ons bedrijfsprofiel past.
 • Na het behandelen van uw sollicitatie houden wij uw gegevens in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is.
 • Wij zullen geen gegevens delen met derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden.

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Wijngo Holland b.v.
Oudebrugweg 13
2808 NP Gouda
0182 54 18 00
info@wijngo.nl